MƯỜNG THANH ĐÀ NẴNG

Hạng mục: Vách kính nhựa lõi thép, vách kính ngăn phòng làm việc

Chủ đầu tư: Tập đoàn Mường Thanh

Đơn Vị Thầu: Công ty CP Đầu Tư VCA

Thương hiệu sản phẩm: Vietdoor