RESORT LAGUNA LĂNG CÔ

Hạng mục: vách nhôm kính, cửa kính

Chủ đầu tư:  Laguna

Đơn Vị Thầu: Công ty CP Đầu Tư VCA

Thương hiệu sản phẩm: Vietdoor