CHI CỤC THUẾ QUẢNG BÌNH

Hạng mục: cửa kính và vách kính

Chủ đầu tư:  Sở tài nguyên tỉnh Quảng Bình

Đơn Vị Thầu: Công ty CP Đầu Tư VCA

Thương hiệu sản phẩm: Vietdoor